Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

13:36

Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać.

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted bymemsinnocuous

May 21 2015

17:11
3416 44f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
17:11
5869 1efe
Reposted fromfilmowy filmowy viajstrbl jstrbl
17:10
2241 bc54 500

sixpenceee:

The Hardergrat is a 24 kilometer long ridgeline from Interlaken, to Brienz, Switzerland. The trail literally stays right on the edge of the ridge, sometimes it edges in places with the sides dropping away for over 1000 meters. It is considered a classic trail to do in a day.

Reposted fromkulamin kulamin viajstrbl jstrbl
17:10
8261 e4ad 500
Reposted fromthinredline thinredline viajstrbl jstrbl
17:10
1978 11c2 500

caffeineisaddictive:

I’m so fucked

Reposted frommasturbasscalum masturbasscalum viajstrbl jstrbl
17:10
Solitude | via tumblr this is love
Reposted fromweightless weightless viajstrbl jstrbl
17:09
2928 14fd 500
Reposted fromrol rol viajstrbl jstrbl
17:09
0574 8188
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viajstrbl jstrbl
17:09
6535 9ef9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajstrbl jstrbl
17:09
7734 8adb
Reposted fromolimpia olimpia viajstrbl jstrbl
17:08
5011 1f23
Reposted frommakle makle viajstrbl jstrbl
17:08
4401 3e64
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viajstrbl jstrbl
17:08
5251 ec55
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viajstrbl jstrbl
17:08
Przychodzi taka chwila, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być taki, jak ludzie którzy Cię otaczają.
— 3 metry nad niebem.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viajstrbl jstrbl
17:08
1665 0dd6
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viajstrbl jstrbl
17:07
17:07
1089 11d4 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
17:07
8261 11cb
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viajstrbl jstrbl
17:06
1618 0588
Reposted fromrol rol viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl